Menu
Produkt

Distributionstransformatorer med inbyggda säkringar (TPC)

Självskyddade transformatorer är en speciell typ av oljeisolerade distributionstransformatorer som innehåller bland annat inbyggda högspänningssäkringar. Säkringarna är av en oljeresistent typ och placeras inne i tanken och ansluts mellan transformatorns yttre högspänningsanslutningar och lindningar. Fördelen med denna typ av transformator är att man till en mindre kostnad kan erhålla nästan samma funktionalitet som om transformatorn istället skulle anslutits till en högspänningsbrytare med säkringar.

Förutom de tre säkringarna finns även ett inbyggt jordfelsskydd. Både säkringarna och jordfelsskyddet löser ut transformatorn trepoligt direkt vid ett eventuell jordfel eller kortslutning. Det är strömmen som används för att identifiera fel för att koppla bort transformatorn från nätet och inte sekundär skyddsutrustning som tryckvakter eller termometrar.

Det går inte att återställa skyddet, men om transformatorns självskydd har löst ut är transformatorn trasig och behöver bytas eller repareras. Säkringarna och jordfelsskyddet aktiveras endast vid överström i transformatorns högspänningslindningar.

Fördelen med TPC är minimerat underhåll, elleveranssäkerhet och ökad personsäkerhet. Lösningen kräver inget underhåll på kopplingsapparater, man eliminerar risken för störningar i nätet vid fel genom den trepoliga frånkopplingen och risken för personskada vid en eventuell återinkoppling av en trasig transformator elimineras. Dessutom elimineras risken för att fel säkringar installeras i en konventionell stationslösning.