Menu
Produkt

Distributionstransformatorer med P-spole

Transformatorer med P-spole är en speciell typ av produkt som funnit sin plats i elnätet, framförallt i kabelnäten. Kablarna fungerar under drift som kapacitanser och kan vid kabelfel generera kapacitiva jordfelsströmmar. P-spolen är en reaktor som i tillägg till de inbyggda säkringarna och jordfelsskyddet också sitter inne i tanken och motverkar kapacitiva jordfelsströmmar vid kabelfel.