Menu
Produkt

Strömtransformatorer

Mättransformatorer är en speciell typ av transformator som isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet som man vill mäta på och transformerar samtidigt ner spänning och strömmar till mätbara nivåer. Vi kan bland annat leverera följande typer av mättransformatorer:

Ni finner produktinformation för vår vanligaste produkter här. Men förutom det kan vi tillhandahålla följande:

• Oljeisolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• SF6-isolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• Mättransformatorer för mellanspänning (3,6 kV < U < 52 kV)