Menu
Produkt

Strömtransformatorer

Mättransformatorer är en speciell typ av transformator som isolerar mät- och skyddsutrustning från de höga spänningarna i elnätet som man vill mäta på och transformerar samtidigt ner spänning och strömmar till mätbara nivåer.

Strömtransformatorer har många tillämpningar och används inom industrin för mätning och återkoppling. Strömtransformatorer används bland annat för effektmätningar och övervakning av motorström, höga strömmar och strömmar vid höga spänningar. Vi kan bland annat leverera följande typer av mättransformatorer:

Ni finner produktinformation för våra vanligaste produkter här. Men förutom det kan vi tillhandahålla följande:

• Oljeisolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• SF6-isolerade mättransformatorer (72 kV < U < 800 kV)
• Mättransformatorer för mellanspänning (3,6 kV < U < 52 kV)