Menu
Produkt

Oljeisolerade distributionstransformatorer

Vi kan leverera olje distributionstransformatorer 50–5000 kVA med spänningar upp till 36 kV enligt tillämpbara standarder. I Sverige tillverkas transformatorerna oftast enligt IEC 60076. Transformatorerna enligt tabellen nedan uppfyller förlustkraven enligt EU-förordningens 548/2014 andra steg, som följer av EU-direktivet 2009/125/EC.

Fabrikat: Koncar D&ST

Varför skall jag välja en oljeisolerad transformator?
Oljeisolerade transformatorer är den typ som normalt väljs för utomhusinstallationer. Fördelen, förutom att de tål väder och vind, är att förlusterna normalt sett kan hållas lägre jämfört med en torrisolerad transformator. De är robusta och tåliga och kräver minimalt med underhåll. Vanligtvis övervakas de endast med en termometer med två kontakter som är kopplade till signal respektive utlösning. Nackdelen är förstås att de innehåller olja som i värsta fall kan läcka ut.