Menu
Produkter

Torrisolerade/Gjuthartsisolerade Transformatorer

Gjuthartsisolerade transformatorer är motsatsen till vätskeisolerade transformatorer. Det är torra material som isolerar elektriskt istället för vätska. De finns i lite olika utföranden. Med öppna lindningar (luftisolerade) och ingjutna eller impregnerade lindningar (epoxiisolerade eller gjuthartsisolerade).

Vanligtvis benämns dessa typer luftisolerade eller epoxiisolerade transformatorer, varvid epoxiisolerade (gjutharts) är den vanligast förekommande typen och den vi fokuserar på nedan. Vi levererar på begäran även luftisolerade transformatorer. Epoxiisolerade transformatorer finns i storlekarna upp till 12 MVA och 36 kV. Transformatorerna uppfyller förlustkraven enligt EU-förordningens 548/2014 andra steg, som följer av EU-direktivet 2009/125/EC, men vi kan leverera med ännu lägre förluster om ändamålet kräver det.