Menu
Produkter

Oljeisolerade Krafttransformatorer

I anslutningspunkterna mellan Regionnätet och Distributionsnätet sitter transformatorer som i ett stort perspektiv får betraktas som små eller medelstora krafttransformatorer. Vi benämner för enkelhetens skull alla transformatorer som har en effekt större än 5 MVA och en spänning som är högre än 36 kV, som Krafttransformator.

Fabrikat: Koncar D&ST

Grundläggande tekniska data
Vi kan leverera trefas krafttransformatorer med effekter upp till 120 MVA och med spänningar på maximalt 170 kV. Transformatorerna tillverkas för utomhusbruk och för varierande klimatförhållanden och är tillverkade och testade enligt tillämpliga delar i IEC 60076. Varje transformator är unik och önskemålen från kunden kan variera mycket. Transformatorerna uppfyller kraven enligt EU-förordningens 548/2014 andra steg, som följer av EU-direktivet 2009/125/EC.